Hóa chất xử lý vi sinh cho chiller – Nalco 7330

Tên thường gọi : NALCO 7330

Xuất xứ : USA

Qui cách : 22 kg/can