Hóa chất chống ăn mòn cho tháp giải nhiệt – Nalco 3DT129

Tên Thường Gọi : Nalco 3DT129

Xuất xứ : USA

Qui cách : 25kg/can

Product Description

Hóa chất chống ăn mòn cho tháp giải nhiệt – Nalco 3DT129

 

Chống cáu cặn và ăn mòn trong hệ thống tháp giải nhiệt