Hóa chất xử lý vi sinh cho tháp giải nhiệt- Nalco 7348

Tên thường gọi : Nalco 7348

Xuất xứ : USA

Qui cách : 25kg/can

Product Description

Hóa chất xử lý vi sinh cho tháp giải nhiệt- Nalco 73488

Tính chất vật lý , ngoại quan : dạng lỏng , không màu

Chất phân tán vi sinh cho tháp giải nhiệt