Hóa chất chống cáu cặn cho nồi hơi- Nalco 22325

Tên thường gọi : Nalco 22325

Xuất xứ : USA

Qui cách  : 25kg/can

Product Description

Hóa chất chống cáu cặn cho nồi hơi- Nalco 22325

Sử dụng : Chống cáu cặn và ăn mòn trong nồi hơi