Hóa chất khử oxy, chống ăn mòn cho nồi hơi – Nalco 1720

Tên Thường gọi : Nalco 1720

Xuất xứ: USA

Qui cách : 25kg/can

Product Description

Hóa chất khử oxy, chống ăn mòn cho nồi hơi – Nalco 1720

Tính chất vật lý, ngoại quan : chất lỏng màu hồng , mùi ngọt, tan trong nước

Ứng dụng : khử oxy cho hệ thống xử lý nồi h