Hóa chất xử lý nước cho nồi hơi- Nalco 7208

Tên thường gọi : Nalco 7208

Xuất xứ : USA

Qui cách : 25kg/can

Product Description

Hóa chất xử lý nước cho nồi hơi- Nalco 7208

Tính chất vật lý, ngoại quan : Dạng lỏng, màu vàng mờ đuc, tan hoàn toàn trong nước.

Sử dụng : Dùng trong công nghệ xử lý nước trong nồi hơi