Hóa chất chống cáu cặn cho nồi hơi- Nalco 22310

Tên thường gọi : Nalco 22310

Xuất xứ : USA

Qui cách : 25kg/can

Product Description

Hóa chất chống cáu cặn cho nồi hơi- Nalco 22310

Tính chất vật lý, ngoại quan : Dạng lỏng màu vàng cam, tan hoàn toàn trong nước

Sử dụng : Chất chống cáu cặn dùng trong hệ thống nồi hơi