Hóa chất xử lý nước cho nồi hơi – Nalco 214

Tên thường gọi : Nalco 214

Xuất xứ : USA

Qui cách : 25 kg/can

Product Description

Hóa chất xử lý nước cho nồi hơi – Nalco 214

Tính chất vật lý, ngoại quan : Dạng bột, màu trắng, không mùi, không cháy, tan hoàn toàn trong nước

Sử dụng : cho nồi hơi, xử lý nước dùng trong nồi hơi