Hóa chất làm sạch màng R.O – Nalco PC-77

Tên thường gọi : Nalco PC-77

Xuất xứ : USA

Qui cách : 25kg/can