Hóa chất Ecolab Topax 66

Tên thường gọi : Ecolab Topax 66

Xuất xứ : Singapo, Thái Lan…

Qui cách : 35 kg/can

Product Description

Ecolab Topax 66: Dạng lỏng mầu vàng sánh,mùi nhẹ

Sử dụng vệ sinh làm sạch, làm bóng, khử khuẩn, tăng ma sát các sàn gạch đá mọi chất liệu cho nhà
máy, bếp ăn