Hóa chất Ecolab Topax 66

Tên thường gọi : Ecolab Topax 66

Xuất xứ : Singapo, Thái Lan…

Qui cách : 35 kg/can