Hóa chất diệt sơn , xử lý nước thải nhiễm sơn – Nalco PK9513

Tên thường gọi : Nalco PK9513

Xuất xứ : USA

Qui cách : 25kg/pail