Hóa chất chống cáu cặn và ăn mòn cho hệ thống Condenser – Nalco 3DT226

Tên Thường Gọi : Nalco 3DT226

Xuất xứ : USA

Qui cách : 25kg/can

Product Description

Hóa chất chống cáu cặn và ăn mòn cho hệ thống Consender – Nalco 3DT226

Chống cáu cặn và ăn mòn cho hệ thống Condenser