Hóa chất chống cáu cặn cho màng R.O – Nalco PC191T

Tên thường gọi : Nalco PC191T

Xuất xứ : USA

Qui cách : 25kg/can

Product Description

Hóa chất chống cáu cặn cho màng R.O – Nalco PC191T

Chống cáu cặn cho màng R.O