HÓA CHẤT CHỐNG CÁU CẶN CHO THÁP GIẢI NHIỆT – NALCO 3DT190

Tên Thường Gọi : Nalco 3DT190

Xuất xứ : USA

Qui cách : 25kg/can

Product Description

Hóa chất chống cáu cặn cho tháp giải nhiệt – Nalco 3DT190

Chống cáu cặn trong hệ thống tháp giải nhiệt