HÓA CHẤT CHỐNG CÁU CẶN CHO THÁP GIẢI NHIỆT – NALCO 3DT190

Tên Thường Gọi : Nalco 3DT190

Xuất xứ : USA

Qui cách : 25kg/can