Hóa chất chống cáu cặn cho tháp giải nhiệt-Nalco 3DT104

Tên Thường Gọi : Nalco 3DT104

Xuất xứ : USA

Qui cách : 25kg/can

Product Description

Hóa chất chống cáu cặn cho tháp giải nhiệt – Nalco 3DT104

Tính chất vật lý, ngoại quan : Dạng lỏng, màu vàng đục cho đến màu hổ phách, tan hoàn toàn trong nước

Hóa chất chống cáu cặn cho tháp giải nhiệt