Hóa chất chống cáu cặn cho màng lọc nước sạch – Nalco 8103 PLUS

Tên thường gọi : Nalco 8103 PLUS

Xuất xứ : USA

Qui cách : 25kg/can

Product Description

Hóa chất chống cáu cặn cho màng lọc nước sạch – Nalco 8103 PLUS

Chống cáu cặn cho màng RO

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hóa chất chống cáu cặn cho màng lọc nước sạch – Nalco 8103 PLUS”

Your email address will not be published. Required fields are marked *