Hóa chất chống cáu cặn cho màng lọc nước sạch – Nalco 8103 PLUS

Tên thường gọi : Nalco 8103 PLUS

Xuất xứ : USA

Qui cách : 25kg/can