Đồng sunphat – CuSO4.5H2O

Công thức hóa học : CuSO4.5H2O

Tên hóa học : Sunphat đồng; Copper sulfate; Cupric sulfate; Blue vitriol; Bluestone; Chalcanthite

Xuất xứ: Đài Loan , Trung Quốc

Qui cách : 25 kg/bao