Clorin – Chlorine – Calcium Hypochloride – Ca(OCl)2

Công thức hóa học : Ca(ClO)2

Tên hóa học : Chlorine; Calcium Hypochlorite; Chất khử trùng

Xuất xứ: Trung Quốc; Nhật Bản – Nippon

Nồng độ: 70%

Qui cách: 40 kg/thùng và 45 kg/thùng