Clo lỏng- Cl2

Công thức hóa học : Cl2
Tên hóa học : Chlorine, clorin
Xuất xứ:
Qui cách : 
Download: MSDS Clo Lỏng

Liên hệ mua hàng:

Mr. Huy: 0945609898
Email: vuhoang@vuhoangco.com.vn