Chloramine B – Cloramin B

Công thức hóa học : C6H5 SO2 NCLNa.3H2O

Tên hóa học :Sodium Benzen Sulfochloramin hay Chloramin B

Xuất xứ: Séc

Qui cách : 35 kg/ thùng