Chất khử mầu

Công thức hóa học : H2NC(=NH)NHCN

Tên hóa học : Chất khử mầu, Water Decoloring Agent

Xuất xứ: Trung Quốc

Tỷ trọng: 1.2 -1.3 kg/lít

Qui cách : 30 kg/can; 250 kg/phuy