Canxi clorua – CaCl2 94%

Công thức hóa học : CaCl2. 2H2O
Tên hóa học :Canxi Clorua
Xuất xứ : Việt Nam, Trung Quốc
Qui cách  : 25kg/bao (dạng lỏng 30% đóng theo can, phuy, tank, xe bồn)
Download: MSDS Canxi Clorua

Liên hệ mua hàng
Mr. Huy 0945609898

Email: vuhoang@vuhoangco.com.vn