Canxi clorua – CaCl2 94%

Công thức hóa học : CaCl2. 2H2O

Tên hóa học :Canxi Clorua

Xuất xứ : Việt Nam, Trung Quốc

Qui cách  : 25kg/bao (dạng lỏng 30% đóng theo can, phuy, tank, xe bồn)