Bột Zirconium Silicate 65.67% VHZS-012 ✅

Sản phẩm bột Zirconium Silicate
Model : VHZS-012
Hàng Việt Nam
Nồng độ ZrO2: 65.67%
Size: 1.4-1.6µm
Hotline: 0945609898