Bột Zirconium Silicate 65.67% VHZS-009

Sản phẩm bột Zirconium Silicate
Model : VHZS-009
Hàng Việt Nam
Nồng độ ZrO2: 65.67%
Size: 1.0-1.2µm
Hotline: 0945609898