Bột Zirconium Silicate 62.84% VHZS-019 ✅

Sản phẩm bột Zirconium Silicate
Model : VHZS-019
Hàng Việt Nam
Nồng độ ZrO2: 65.67%
Size: 1.18-1.22µm
Hotline: 0945609898