Bột Zirconium Silicate VH19 ✅

Sản phẩm bột Zirconium Silicate
Model : VH19
Hàng Việt Nam
Nồng độ ZrO2: 65.67%
Size: 1.18-1.22µm
Hotline:0967591798