Borax Pentahydrate – Na2B4O7 99%

Công thức hóa học : Na2B4O7

Tên hóa học : Natri Borax – Borax Pentahydrate

Tên gọi khác: Hàn the

Xuất xứ: Mỹ

Qui cách : 25kg/ bao