BC 50 Ecolab

Hóa chất giặt là BC 50 Ecolab chuyên giặt tẩy vải trắng