Bán NaOH – Xút lỏng- NaOH 32% – 50% 

Công thức hóa học : NaOH
Tên hóa học : Caustic soda;  Natri hiđroxit ; Sodium hydroxide; Xút nước, Xút lỏng
Xuất xứ: Việt Nam
Nồng độ: 10; 20; 32; 45; 50%
Tỷ trọng: 1-1.5 kg/lít
Qui cách: Can/phuy/tank/xe bồn
Download: MSDS NaOH 32%
MSDS NaOH 45%

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn ngay về sản phẩm và báo giá tốt nhất
Mr. Bùi Công Huy
Tel: 0945609898
Email: huybc@vuhoangco.com.vn