Bán FeCl3 – Sản phẩm do Vũ Hoàng trực tiếp sản xuất và phân phối

Công thức hóa học: FeCl 3
Tên hóa học:  Sắt III Clorua, Phèn sắt III, Ferric Clorua
Xuất xứ: Việt Nam (Sản phẩm do Vũ Hoàng trực tiếp sản xuất và phân phối)
Tỷ trọng: 1,40 g / ml
Qui cách: Can / phi / tank / xe téc
Download: MSDS FeCl3

Hãy liên hệ với chúng tôi để tôi được tư vấn ngay về sản phẩm và báo giá tốt nhất: 

Ông Bùi Công Huy
ĐT: 0945609898
Email:  huybc@vuhoangco.com.vn