Axit Sulfuric – H2SO4

Công thức hóa học : H2SO4

Tên hóa học : Acid sulfuric; Hydro sulfate

Xuất xứ: Việt Nam, Hàn Quốc

Nồng độ : 10; 25; 35; 50; 60; 75 %..tùy theo yêu cầu

Qui cách : Can/phi/tank/xe téc