Axit Sulfuric – H2SO4 98%

Công thức hóa học : H2SO4
Tên hóa học : Acid sulfuric; Hydro sulfate
Xuất xứ: Việt Nam, Hàn Quốc
Tỷ trọng : 1,84 g/cm3
Qui cách : Can/phi/tank/xe téc 
Download: MSDS H2SO4 98%

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn ngay về sản phẩm và báo giá tốt nhất : 

Mr. Bùi Công Huy 
Tel: 0945609898
Email: huybc@vuhoangco.com.vn