Axit Sulfamic – H3NSO3

 

Công thức hóa học : H3NSO3

Tên hóa học : axit amidosulfonic , amidosulfuric axit , aminosulfonic axit  và axit sulfamidic

Xuất xứ: Trung Quốc

Qui cách : 25kg/bao