Axit formic HCOOH 85%

Công thức hóa học : HCOOH

Tên hóa học : Formic acid, methanoic acid, Methyl aldehyde, Methylene glycol, Methylene oxide, Formalin, Formol, Methanal

Xuất xứ: Trung Quốc

Qui cách : 25 kg/can, 250 kg/phuy