Axit Boric – H3BO3

Công thức hóa học : H3BO3

Tên hóa học : Axít Boric, Axit Orthoboric 

Xuất xứ: Nga

Qui cách : 25 kg/ bao