Amoni nhôm Sulfat – NH4Al(SO4)2

Công thức hóa học : (NH4)Al(SO4)2

Tên hóa học : Aluminum Ammonium Sulfate, Phèn kép Ammoni

Xuất xứ: Việt Nam

Qui cách : 25 kg/ bao