Ammonium Bifluoride – NH4HF2

Công thức hóa học : NH4HF2

Tên hóa học : Ammonium Bifluoride

Xuất xứ: Trung Quốc

Qui cách : 25 kg/bao