Multi Quat Sanitizer

Sản phẩm khử trùng 22 Multi Quat Sanitizer

Mô t:
– Dung dịch khử trùng dành cho bếp ăn, bệnh viện
– Can 2 lít

Vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay để được phục vụ 

NGÔ QUANG TRƯỜNG

Mobile: 098 675 4511

Email: truongnq@vuhoangco.com.vn