22 Multi Quat Sanitizer

Sản phẩm khử trùng 22 Multi Quat Sanitizer

Mô t:
– Dung dịch khử trùng dành cho bếp ăn, bệnh viện
– Can 2 lít