Hoá chất nguy hiểm-yêu cầu đối với nhà xưởng, công nhân, kho chứa.

Hoá chất nguy hiểm- cái tên đã thấy tiềm ẩn nguy cơ nguy hại. Chúng cần được đặc biệt quan tâm khi sản xuất, lưu trữ và sử dụng. Một số yêu cầu được đặt ra đối với nhà xưởng, công nhân mời bạn đọc cùng tìm hiểu nhé!

Hóa chất nguy hiểm là gì?

Theo nguyên tắc phân loại của Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất. Hoá chất nguy hiểm là hóa chất có một hoặc một số đặc tính nguy hiểm sau đây: Dễ nổ, Dễ cháy. Ôxy hóa mạnh, Ăn mòn mạnh. Độc cấp tính, Độc mãn tính. Gây kích ứng với con người, Gây ung thư hoặc có nguy cơ gây ung thư. Gây biến đổi gen, Độc đối với sinh sản. Tích luỹ sinh học, Ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ, Độc hại đến môi trường. Rất nhiều hoá chất xử lý nước thải thuộc danh mục hoá chất nguy hiểm này.

Nhiều hoá chất xử lý nước thải là hoá chất nguy hiểm
Nhiều hoá chất xử lý nước thải là hoá chất nguy hiểm

Yêu cầu đối với nhà xưởng, kho chứa hoá chất xử lý nước thải

Theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất. Yêu cầu đối với nhà xưởng chứa hóa chất nguy hiểm, kho chứa hóa chất nguy hiểm như sau:

1 Đối với xây dựng nhà xưởng, kho chứa

Nhà xưởng chứa hóa chất phải đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Phù hợp với tính chất, quy mô và công nghệ sản xuất, lưu trữ hóa chất.

Xây dựng Hệ thống thông gió của nhà xưởng chứa hóa chất, kho chứa hóa chất. Đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về hệ thống thông gió.

Sàn nhà phải chịu được hóa chất, tải trọng, không gây trơn trượt. Có rãnh thu gom và thoát nước tốt.

Nhà xưởng chứa hóa chất, kho chứa hóa chất phải có hệ thống thu lôi chống sét. Hoặc nằm trong khu vực được chống sét an toàn. Và được định kỳ kiểm tra theo các quy định hiện hành.

Đối với bồn chứa hóa chất ngoài trời phải xây đê bao hoặc các biện pháp kỹ thuật khác. Đảm bảo hóa chất không thoát ra môi trường khi xảy ra sự cố hóa chất. Có biện pháp phòng chống cháy nổ, chống sét.

2 Lắp đặt thiết bị

Nhà xưởng chứa hóa chất, kho chứa hóa chất phải có lối, cửa thoát hiểm. Lối thoát hiểm phải được chỉ dẫn rõ ràng bằng bảng hiệu, đèn báo. Và được thiết kế thuận lợi cho việc thoát hiểm, cứu hộ, cứu nạn trong trường hợp khẩn cấp.

Hệ thống chiếu sáng đảm bảo theo quy định để đáp ứng yêu cầu sản xuất, lưu trữ hóa chất. Thiết bị điện trong nhà xưởng, kho chứa có hóa chất phải đáp ứng các tiêu chuẩn về phòng, chống cháy nổ.

Có bảng nội quy về an toàn hóa chất. Có biển báo nguy hiểm phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất, treo ở nơi dễ thấy. Các biển báo thể hiện các đặc tính nguy hiểm của hóa chất phải có các thông tin: Mã nhận dạng hóa chất, hình đồ cảnh báo, từ cảnh báo, cảnh báo nguy cơ. Trường hợp hóa chất có nhiều đặc tính nguy hiểm khác nhau thì hình đồ cảnh báo phải thể hiện đầy đủ các đặc tính nguy hiểm đó. Tại khu vực sản xuất có hóa chất nguy hiểm phải có bảng hướng dẫn cụ thể ở vị trí dễ đọc, dễ thấy.

Đáp ứng đủ các điều kiện về phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường. Đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật có liên quan.

Đối với nhân viên làm việc trong kho chứa

Đối tượng phải được huấn luyện an toàn hóa chất gồm 3 nhóm:

  • Lãnh đạo, quản lý cấp cao, quản lý cấp trung các phòng ban, chi nhánh hoặc tương đương
  • Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn hóa chất của cơ sở. Người trực tiếp giám sát về an toàn hóa chất tại nơi làm việc.
  • Người lao động liên quan trực tiếp đến hóa chất.
Huấn luyện đối với người lao động
Huấn luyện đối với người lao động

Người quản lý kho hóa chất nguy hiểm, nhà xưởng chứa hóa chất nguy hiểm và những người làm trong kho xưởng chứa hóa chất nguy hiểm sẽ thuộc các nhóm trên nên cần phải được huấn luyện an toàn hóa chất theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP. Thông thường các doanh nghiệp sẽ lồng ghép với một số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động để đảm bảo đáp ứng yêu cầu pháp luật.

Hoá chất Vũ Hoàng- cung cấp hoá chất xử lý nước thải chuyên nghiệp