Hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm Bitexco Nam Long

Tên Dự Án
Hệ thống xử lý nước thải Dệt nhuộm Bitexco Nam Long . Công suất Q = 600m3/ngày
Phạm vi công việcThiết kế cải tạo nâng cấp, thi công lắp đặt phần công nghệ , vận hành chạy thử và chuyển giao công nghệ hệ thống xủ lý nước thải từ công suất 250m3/ngày lên 600m3/ ngày. Chất lượng nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 40-2011, mức B
Địa điểm

KCN Nguyễn Đức Cảnh – Thái Bình

Chủ đầu tư

Công ty cổ phần tập đoàn Vingroup

Năm thực hiện

2016