Hệ thống xử lý nước thải nhà máy dệt nhuộm Yakjin

Tên Dự Án
Hệ thống XLNT nhà máy dệt nhuộm Yakjin . Công suất Q = 2900m3/ngày
Phạm vi công việcThiết kế, thi công lắp đặt phần công nghệ, vận hành, chạy thử và chuyển giao công nghệ đạt QCVN 40-2011, mức A
Địa điểm

KCN Minh Hưng – Chơn Thành – Bình Phước

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Yakjin Intertex

Năm thực hiện

2012-2013