Hệ thống xử lý nước thải nhà máy sữa Elovi

Tên Dự Án
Hệ thống XLNT nhà máy sữa Elovi. Công suất Q = 500m3/ngày
Phạm vi công việcThiết kế, thi công lắp đặt phần công nghệ điện – điều khiển, vận hành và chuyển giao công nghệ. Chất lượng nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 40-2011, mức B
Địa điểm

KCN nam Phổ Yên, Thuận Thành, Phổ Yên, Thái Nguyên

Chủ đầu tư

Công ty cổ phần Elovi Việt Nam

Năm thực hiện

2015