Hệ thống Xử lý nước thải nhà máy dệt nhuộm Jungwoo

Tên Dự Án
 Hệ thống Xử lý nước thải nhà máy dệt nhuộm Jungwoo ,Công suất Q = 4000m3/ngày
Phạm vi công việc Tổng thầu thiết kế, thi công xây dựng, lắp đặt, vận hành và chuyển giao công nghệ hệ thống xử lý nước thải nhà máy Jungwoo đạt QCVN 40-2011, mức A.
Địa điểm

KCN Vinatex – Nhơn Trạch – Đồng Nai

Chủ đầu tư

Công ty TNHH JungwooVina

Năm thực hiện

2013-2014

 

7

 

4