Hệ thống xử lý nước thải giặt nhuộm nhà máy Tinh Lợi

Tên Dự Án
Hệ thống xử lý nước thải giặt nhuộm nhà máy Tinh Lợi . Công suất Q = 500m3/ngày
Phạm vi công việcThiết kế, thi công lắp đặt phần công nghệ, vận hành, chạy thử và chuyển giao công nghệ đạt QCVN 40-2011, mức B
Địa điểm

KCN Nam Sách – Hải Dương

Chủ đầu tư

Công ty TNHH may Tinh Lợi

Năm thực hiện

2012