Hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm của nhà máy SamilVina

Tên Dự Án
Hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm của nhà máy Samilvina ,Công suất Q = 3500m3/ngày
Phạm vi công việcKhảo sát thiết kế, thi công xây dựng, lắp đặt, vận hành và chuyển giao công nghệ đạt QCVN 40-2011, mức B.
Địa điểm

KCN Long Thành – Đồng Nai

Chủ đầu tư

Chủ đầu tư Công ty TNHH Samilvina Dyeing

Năm thực hiện

2013