Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Vinmec

Tên Dự Án
Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Vinmec – Phú Quốc . Công suất Q = 15x`0m3/ngày
Phạm vi công việcThiết kế, thi công lắp đặt phần công nghệ điện – điều khiển, vận hành và chuyển giao công nghệ. Chất lượng nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 28-2010, mức B
Địa điểm

Phú Quốc – Kiên Giang

Chủ đầu tư

Công ty cổ phần tập đoàn Vingroup

Năm thực hiện

2015