Hệ thống xử lý nhà máy dệt nhuộm SamilVina

Tên Dự Án
 Hệ thống XLNT nhà máy dệt nhuộm Samilvina ,Công suất Q = 3500m3/ngày
Phạm vi công việcKhảo sát thiết kế, thi công xây dựng, lắp đặt, vận hành và chuyển giao công nghệ đạt QCVN 40-2011, mức B.
Địa điểm

KCN Long Thành – Đồng Nai

Chủ đầu tư

Chủ đầu tư Công ty TNHH Samilvina Dyeing

Năm thực hiện

2013

 

screenshot-editor

 

screenshot-editor-1