Hệ thống xử lý nước thải nhà máy dệt nhuộm SamilVina

Tên Dự Án
 Hệ thống xử lý nước thải nhà máy dệt nhuộm Samilvina ,Công suất Q = 500m3/ngày
Phạm vi công việc Thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thải công suất 500m3/ngày đêm  đạt QCVN 40-2011, mức A.
Địa điểm

KCN Long Thành – Đồng Nai

Chủ đầu tư

Chủ đầu tư Công ty TNHH Samilvina Dyeing

Năm thực hiện

2013