Hệ thống xử lý nước thải nhà máy dệt nhuộm SPrint

Tên Dự Án
Hệ thống xử lý nước thải nhà máy dệt nhuộm Print . Công suất Q = 700m3/ngày
Phạm vi công việcCải tạo nâng cấp hệ thống xử lý nước thải mực in nhà máy Sprint đạt QCVN 40-2011, mức B
Địa điểm

KCN Long Thành – Đồng Nai

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Samilvina Dyeing

Năm thực hiện

2012