Hệ thống xử lý nước thải nhà máy dệt nhuộm Global Dyeing

Tên Dự Án
Hệ thống xử lý nước thải nhà máy dệt nhuộm Global Dyeing . Công suất Q = 7000m3/ngày
Phạm vi công việcKhảo sát thiết kế, thi công xây dựng lắp đặt, vận hành, chạy thử và chuyển giao công nghệ  HTXLNT đạt QCVN 40-2011, mức  B
Địa điểm

KCN Lòng Thành – Đồng nai

Chủ đầu tư

Công ty TNHH  Global Dyeing

Năm thực hiện

2011