Hệ thống Xử lý nước thải nhà máy dệt may Yakjin Sài Gòn

Tên Dự Án
Hệ thống Xử lý nước thải nhà máy dệt may Yakjin Sài Gòn . Công suất Q = 300m3/ngày
Phạm vi công việcKhảo sát thiết kế, thi công xây dựng, lắp đặt, vận hành và chuyển giao công nghệ đạt QCVN 40-2011, mức B
Địa điểm

KCN Đồng Xoài – Bình Phước

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Yakjin Sài Gòn

Năm thực hiện

2013 – 2014